วิทยากร ณวรัน เรืองศิริ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารการตลาดและโฆษณา มหาวิทยาลัยเกริก
  • ปริญญาโทภาคพิเศษ สาขา Nano Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรูแอสโซซิเอชั่น
  • ปริญญาโท ใบที่ 1 สาขาการบริหารการค้าปลีก รุ่นพิเศษ มหาวิทยาลับหอการค้าไทย
  • ปริญญาโท ใบที่ 2 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศสตร์ (NIDA)
 
 
 
 
 
 

 ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน  :

·     Event  Director  :      บริษัท  ยูสเฮด  ครีเอชั่น  จำกัด

·     กรรมการและวิทยากร  : บริษัท  มาร์เก็ตติ้ง  กูรู  แอสโซซิเอชั่น  จำกัด

                                             ดูแลเรื่องกิจกรรมพิเศษ และ HR Event

·     Coaching Director :     Sg2c By Usehead

·     ที่ปรึกษา : ด้าน HR และ Event ภาครัฐและเอกชน

·   อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ  ประจำวิชา  Event  Marketing  มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

 ประวัติการทำงาน  : (สังเขป)

·      ทีมที่ปรึกษาให้กับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·      Event  Director  :        บริษัท  โฟร์แมน  มีเดีย  จำกัด

.     วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาองค์กร  กลยุทธ์การสร้างทีมงาน  และการจัดกิจกรรม  Walk  Rally  หน่วยงาน     ภาครัฐและเอกชน

·      Creative  &  Copy  Writer  :  Synergie  -  Tokyo  DMB  &  B  Advertising  Agency

              (Knorr  /  Bestfood  /  แฟลตปลาทองรังสิต)

·      Promotion  Manager  :  บริษัท  ซาฟารีเวิล์ด  จำกัด  (มหาชน)

·      Senior  Account  Executive  :  Direct  Business  Communication  Co.,  Ltd.

 (Knorr  /  Bestfood  /  Cheo  /  GQ  เป็นต้น)

·      Marketing  Manager  :  World  Land  and  House  Co.,  Ltd.

·      General  Manager  :  World  Creative  &  Design  Co.,  Ltd.

 (Patara  /  Brookside  valley  /  Hill  &  Home  /  You  Me  etc.)

·      General  Manager  :  Phoenix  Network  Co.,  Ltd. 

 (Kodak  /  Princess  /  Pure  Pearl  /  Makro  Office  Center  etc.)

      ·       ฯลฯ

 

Visitors: 34,701