รับทำ Spot Radio

งานที่เคยจัดทำ ดังนี้

 • ตัดและพากย์เสียง พร้อมลงช่อง สารคดี รั่วเขียว
 • ตัดและพากย์เสียง สมาคมชาวตราด
 • ทำ Spot / โฆษณา Engineering Expo 2015
 • ทำ Spot Engineering Expo 2016
 • ทำ Spot Engineering Expo 2017
 • แต่งเพลง Engineering Expo ประกอบโฆษณา 2015

 • ตัดต่อ / พากย์เสียง Presentation งานแต่ง
Visitors: 47,437