รับทำ PR Plan

Media Contacing

การติดต่อประสานงานสื่อมวลชน

Press Conference

การจัดงานแถลงข่าว

Exclusive Interview

เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

Photo Caption

การจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Press Visit Or Press Tour

การพาสื่อมวลชนชมกิจการ หรือ Reference Site ของลูกค้า เพื่อให้สื่อมวลชนได้เห็นสถานที่จริงและสามารถซักถาม ข้อมูลได้                                                                                        ทันที

 Press Relations

 การจัดกิจกรรมเพื่อนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับลูกค้า เช่น นัดรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนในบางโอกาสหรือเชิญสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมของลูกค้า

 News Clipping

 การตัดเก็บข่าวสารความเคลื่อนไหวของลูกค้าและคู่แข่งจากสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยาสารต่างๆ และมีการจัดทำรวมเล่มข่าวนำเสนอลูกค้า

Visitors: 47,437