Launching Event

การจัดเปิดตัวสินค้า เปรียบเหมือนอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรมที่ แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายได้มาเจอกันกับสินค้าและบริษัทและสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันที การจัดกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประกวด การจัดแข่งขัน การจัดงานฉลองครบรอบ การเปิดตัวสินค้าใหม่การเปิดตัวอาคาร จัด Workshop อบรม สัมมนา จัดงาน  Road Show จัดงาน Concert เป็นต้น

 

Visitors: 49,234