Team Building / CSR

การสร้างทีมงาน (Team-Building)คือ การจัดการด้าน พลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกันและต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายองค์กรประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความผูกพัน รับผิดชอบร่วมกันโดยการสร้างทีม กิจกรรม Walk Rally

Visitors: 49,234