รายชื่อหลักสูตรงานอบรม ใหม่ ปี 2563-2564


·      หลักสูตรอบรม lovemark 4.0

·      หลักสูตรอบรม Customer  4.0

·      หลักสูตรอบรม Click to successful with fulfill based managing for happiness 2018

·      หลักสูตรอบรม Service Excellent  4.0 

·      หลักสูตรอบรม Instructor Development Program

·     หลักสูตรอบรม Work In Innovative

·      หลักสูตรอบรม สู่ความเป็นเลิศในไอซีทีภาครัฐ

·      หลักสูตรอบรม สร้างสรรค์พลังแห่งรักสู่วัฒนธรรมความสำเร็จขององค์กร

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สร้างเสน่ห์วิทยากรมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม พลิกความสำเร็จสู่องค์กร


Visitors: 35,854