รายชื่อหลักสูตรงานอบรม ใหม่ ปี 2563-2564

 • หลักสูตรอบรม สร้างบุคลากรในการพัฒนาชีวิตให้มีความสำเร็จ
 • หลักสูตรอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตรอบรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยกลยุทธ์
 • หลักสูตรอบรม การตลาดออนไลน์เป็นเลิศสู่ความสำเร็จ 4.0
 • หลักสูตรอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ สู่ความสำเร็จ ในยุค Digital
 • หลักสูตรอบรม การนำเสนอสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
 • หลักสูตรอบรม พิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย
 • หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สร้างเสน่ห์วิทยากรมืออาชีพ
 • หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรอบรม เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
Visitors: 47,437